นิสิตสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลการประกวดโครงการ PIXEL

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้เปิดรับสมัครการแข่งขันโครงการ PIXEL First Date ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า หรือ For Better Living โดย ทีม sevenBC : จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ 'การสร้างชุดอัลกอริทึมคุณลักษณะเชิงคลื่นและเรขาคณิตวิเคราะห์ เพื่อประมวลผลจัดกลุ่มอาคารและที่อยู่อาศัยแบบอัตโนมัติ' ได้รับรางวัลชนะเลิศ