ซ้อมรับปริญญา 2561

ซ้อมใหญ่รับปริญญา 2561 จำนวนบัณฑิต วศ. ปริญญาเอก-โท 284 คน ปริญญาตรี 905 รวมทั้งสิ้น 1,189 คน