เสวนาความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติการถ้ำหลวง โดยทีมธรณี-วิศว (รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์)

เสวนาความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติการถ้ำหลวง

โดยทีมธรณี-วิศว

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์