รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ได้รับการเลือกโดยเอกฉันต์ให้ดํารงตําเเหน่ง ประธานสมาคมวิศวกรรมปฐพีของอาเซียน

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ได้รับการเลือกโดยเอกฉันต์ให้ดํารงตําเเหน่ง ประธานสมาคมวิศวกรรมปฐพีของอาเซียน หรือ President of Southeast Asian Geotechnical Society (SEAGS) ในการประชุมสมาคมฯเมื่อวันที่ 6 พย 2018 ที่ประเทศอินโดนิเซีย

SEAGS ก่อตั้งตั้งเเต่ปี 1967 โดยเพิ่งฉลองการครบรอบ 50 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา สมาคมมีสมาชิกมาจากทั่วโลก มุ่งพัฒนาวิชาชีพเเละงานวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพีในภูมิภาค เเละเป็นกําลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีเเละงานโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค