วิศวกรรมสำรวจเรียนเกี่ยวกับอะไร

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

  

"วิศวกรรมสำรวจเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ? ส่องกล้องอย่างเดียวหรือพี่? คนทั่วไปและน้องหลายคนอาจผุดคำถามเหล่านี้ขึ้นมา เมื่อเอ่ยถึงวิศวกรรมสำรวจ ผมในฐานะรุ่นพี่ที่จบด้านนี้มา และปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรสำรวจ ในหน่วยงานกรมชลประทาน ขอตอบน้องๆว่าวิศวกรรมสำรวจเรานั้นจะเรียนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งแผนที่ที่ใช้ในงานวิศวกรรม ซึ่งการได้มาของข้อมูลก็มีหลายวิธีเช่น งานสำรวจเบื้องต้น การวัดมุมวัด วัดระยะทาง การทำระดับ แต่เดี๋ยวก่อน! งานด้านวิศวกรรมสำรวจไม่ได้มีเพียงแต่การส่องกล้องเท่านั้นนะครับ แต่ยังมีงานสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมGNSS งานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ งานสำรวจระยะไกลด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลก็จะนำมาจัดการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือที่มักได้ยินกันบ่อยๆว่า GIS นั้นเอง สำหรับการเรียนวิศวกรรมสำรวจที่นี่นั้น น้องจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง เฮฮา สนุกสนาน และได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสำรวจ ถ้าสนใจวิศวกรรมสำรวจและอยากสัมผัสบรรยากาศตามที่เล่ามา ก็สมัครเข้ามาเรียนกันนะครับ"

 

ธกรกฤต จันไชยยศ (ว่าน)

กรมชลประทาน