อ.กิตติพศ ประภัศร

ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์

 

สาขาวิชา                   วิศวกรรมสำรวจและภูมิศาสตร์สารสนเทศ

 

ข้อมูลติดต่อ

fengkppr@ku.ac.th

- Building 9 Room 

- 02-797-0999 Ext. 1302