ผศ.ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง

ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                      วิศวกรรมขนส่ง

 

ข้อมูลติดต่อ

fengksr@ku.ac.th

- Building 9 

- 02-797-0999 Ext. 1302