รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน

ตำแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                   วิศวกรรมขนส่ง

 

ข้อมูลติดต่อ

fengclv@ku.ac.th

- Building 9 Room 9412

- 02-797-0999 Ext. 1320