รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ

ตำแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์

 

สาขาวิชา                   วิศวกรรมสำรวจ

 

ข้อมูลติดต่อ

fengdbm@ku.ac.th

- Building 9 Room 9308

- 02-797-0999 Ext. 1329

 

  • Ritsatheanwong. K., Suanpaga. W., Sukwimolseree. T., Kosa, P., and Methakullachat, D. 2013. Unification of Thailand GPS Control Network on ITRF Systems. The 18th National Convention on Civil Engineering. Thailand.
  • Thiampak. S., Sukwimolseree. T., Kosa, P., and Methakullachat, D. 2013. The Suitability of Earth Gravitational Models in Thailand. The 18th National Convention on Civil Engineering. 8-10 May 2013. Thailand.