ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

 

 

สาขาวิชา

วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง

 

 

ข้อมูลติดต่อ

-  fengshm@ku.ac.th

- Building 9 Room 9510

- 02-797-0999 Ext. 1335

 

 

ผลงานวิจัย

  • J. Jitpairoj and Malaikrisanachalee, S. 2016. Evaluation of Influencing Factors on Construction Project Time Performance. Proceedings of 21st National Convention on Civil Engineering. Songkhla, Thailand.

  • Tobgyel, T. and Malaikrisanachalee, S. 2014. Factors Affecting Construction Quality in Bhutan. International Journal of Advances in Science and Technology. Special Issue: 246-255.

  • Prajongmoon, J. and Malaikrisanachalee, S. 2013. Comparison of Heuristic-based Priority Rules for Resource-Constrained Scheduling. Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand. 24(2): 14-21.